ลิงค์หน่วยงาน

 
 
ประชุม​บุคลากร​กอง​พัฒนา​ ครั้ง​ที่​ 4/2561
วันที่ 19 กรกฏาคม 2561 ดู 166 ครั้ง

วันที่ 19 ก.ค. 2561 กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุม​บุคลากร​กอง​พัฒนา​นักศึกษา​ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อับดุลรอซะ วรรณอาลี รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานที่ประชุม พร้อมด้วย​ผู้อำนวยการ​กอง​พัฒนา​นักศึกษา​ และบุคลากรกองพัฒนานักศึกษานักศึกษา ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา