ลิงค์หน่วยงาน

 
 
กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษาแก่นักศึกษา
วันที่ 27 กันยายน 2561 ดู 150 ครั้ง

         วานนี้ (26ก.ย.61) ที่ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมโครงการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับบทบาทพลเมืองกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษาแก่นักศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก คุณนิสิต สุทธิวรลักษณ์ บรรยายหัวข้อ การปฏิรูปการเมืองสู่การเลือกตั้งคุณภาพโดยพลเมืองคุณภาพ และคุณมารีเย๊าะ ยีปาโล๊ะ หัวหน้างานจัดการเลือกตั้ง บรรยายหัวข้อเรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร ปามุทา ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาสนา พิทักษ์ธรรม ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมรับฟังในครั้งนี้