ลิงค์หน่วยงาน

 
 
กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมเตรียมการรับการประเมินและการตรวจเยี่ยมกองพัฒ
วันที่ 27 กันยายน 2561 ดู 109 ครั้ง

           วันที่ 27 ก.ย. 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร student union กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมเตรียมการรับการประเมินและการตรวจเยี่ยมกองพัฒนานักศึกษาของคณะกรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี 2560 โดยมีผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ผศ.วาสนา พิทักษ์ธรรม เป็นประธาน พร้อมด้วยบุคากรกองพัฒนานักศึกษา และผู้นำนักศึกษา