ลิงค์หน่วยงาน

 
 
กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมโครงการส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ดู 86 ครั้ง

           วันนี้ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13:30 น. กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมโครงการส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมี อาจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ชัยชนะ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา รองคณะบดี และคณะกรรมการโครงการฯ เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา