ลิงค์หน่วยงาน

 
 
ประชุมเตรียมความพร้อมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหวิทยาลัย ครั้งที่ 46
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ดู 95 ครั้ง

         ประชุมเตรียมความพร้อมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 "ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์" ระหว่างวันที่ 8 - 22 มกราคม 2562