ลิงค์หน่วยงาน

 
 
กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกีฬามหาวิทยาลัย
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ดู 100 ครั้ง

          วันที่ 28 พ.ย. 61 ณ ห้องผู้อำนวยการ อาคาร student union กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกีฬามหาวิทยาลัย โดยมีอาจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ชัยชนะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา หัวหน้างาน และคณะกรรมการดังกล่าว เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 46 ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์