ลิงค์หน่วยงาน

 
 
กองทุนสวัสดิภาพฯ มอบค่าสินไหมทดแทนให้กับทางนักศึกษาที่เสียชีวิต
วันที่ 25 ธันวาคม 2561 ดู 83 ครั้ง

              วันที่ 25 ธ.ค. 2561 ณ บริเวณชั้นล่าง ลานน้ำพุ คณะวิทยาการจัดการ  กองพัฒนานักศึกษาในฐานะกำกับดูแลกองทุนสวัสดิภาพและกิจกรรมนักศึกษา โดยมี ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีรักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร เป็นตัวแทน มอบค่าสินไหมทดแทนให้กับทางบิดาและมารดาของนางสาวคอลีเยาะ ตือง๊ะ นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ชั้นปีที่ 3 ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุล้มรถจักรยานยนต์ เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท เพื่อจะได้ดำเนินการในโอกาสต่อไป