ลิงค์หน่วยงาน

 
 
สภานักศึกษา มรย. จัดโครงการเพิ่มศักยภาพสมาชิกสภานักศึกษา ประจำปีการศึก
วันที่ 05 มกราคม 2562 ดู 84 ครั้ง

          วันนี้ (5ม.ค.62) ที่ ศูนย์การเรียนรู้แม่ลาน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ตำบลแม่ลาน อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี อาจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รองอธิการดีฝ่ายพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพสมาชิกสภานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาสนา พิทักษ์ธรรม ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา นายแวยูฮัน หะยีแวนาแว หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี สภานักศึกษา และตัวแทนผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ สำหรับการจัดโครงการเพิ่มศักยภาพสมาชิกสภานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 4 – 6 มกราคม 2562 ทั้งนี้เพื่อให้สมาชิกสภานักศึกษาทราบถึงบทบาทและหน้าที่ของสภานักศึกษา รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์และมิตรไมตรีที่ดีงามระหว่างสมาชิกสภานักศึกษา ตลอดจนสร้างนักกิจกรรม และผู้นำรุ่นใหม่ให้เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณธรรม อันเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป