ลิงค์หน่วยงาน

 
 
กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการยุทธศ
วันที่ 22 มกราคม 2562 ดู 89 ครั้ง

          วันที่ 22 มกราคม 2562 กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมี ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา รองคณบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาทั้ง 4 คณะ และคณะกรรมการดังกล่าว ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 อาคารกิจกรรมนักศึกษา (Student Union)