ลิงค์หน่วยงาน

 
 
ประชุม เตรียมความมหกรรกีฬา จันทน์กะพ้อเกมส์ ครั้งที่ 10
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ดู 67 ครั้ง

        วันที่ 26 ม.ค. 62 รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันมหกรรกีฬา "จันทน์กะพ้อเกมส์" ครั้งที่ 10 โดยจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 4-7 มี.ค. 2562 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาและสนามกีฬาจารูสเตเดียม(ตลาดเก่า) โดยกำหนดพิธีเปิดในวันที่ 4 มี.ค. 2562 เวลา 19.30 น. และกำหนดพิธีปิดในวันที 7 มี.ค. 2562 เวลา 20.00 น. ณ สนามกีฬาจารูสเตเดียม อ.เมือง จ.ยะลา