ลิงค์หน่วยงาน

 
 
ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิภาพและกิจกรรมนักศึกษา
วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ดู 49 ครั้ง

             ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิภาพและกิจกรรมนักศึกษา 21 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา​ โดย​มี​รองอธิการบดี​ฝ่าย​พัฒนา​นักศึกษา​เป็น​ประธาน​ที่ประชุม​พร้อมด้วย​คณะ​กรรมการ​กองทุน​ฯ