ลิงค์หน่วยงาน

 
 
กิจกรรมพัฒนานักบุคลิกภาพนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ 11 มิถุนายน 2562 ดู 52 ครั้ง

              วันที่ 11 มิ.ย. 2562 กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมพัฒนานักบุคลิกภาพนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ดร.บุญสิทธ์ ไชยชนะ เป็นประธาน พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ผู้บริหารจากคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษต คณะวิทยาการจัดการ บุคลากร และนักศึกษาใหม่จาก 2 คณะ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550