ลิงค์หน่วยงาน

 
 
จัดกิจกรรมพัฒนานักบุคลิกภาพนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ 12 มิถุนายน 2562 ดู 48 ครั้ง

         วันที่ 12 มิ.ย. 2562 กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมพัฒนานักบุคลิกภาพนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ดร.บุญสิทธ์ ไชยชนะ เป็นประธาน พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ผู้บริหารจากคณะครุศาสตร์ คณะมนุษย์ศาศตร์และสังคมศาศตร์ บุคลากร และนักศึกษาใหม่จาก 2 คณะ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550