ลิงค์หน่วยงาน

 
 
กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมหัวหน้างาน ครั้งที่ 1/2562
วันที่ 21 มิถุนายน 2562 ดู 31 ครั้ง

             วันที่ 21 กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมหัวหน้างาน ครั้งที่ 1/2562 โดยมีผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ผศ.วาสนา พิทักษ์ธรรม เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้างานบริหารทั่วไป หัวหน้างานสวัสดิการนักศึกษา ผู้แทนหัวหน้างานพัฒนานักศึกษา และผู้แทนหัวหน้างานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา อาคารกิจการนักศึกษา student union