ลิงค์หน่วยงาน

 
 
กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมผู้ประกอบการร้านค้า
วันที่ 26 มิถุนายน 2562 ดู 69 ครั้ง

               วันที่ 26 มิ.ย. 2562 ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา โดยกองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมผู้ประกอบการร้านค้า ได้รับเกียรติจากรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ เป็นประธาน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ที่ดูแลร้านค้า และผู้ประกอบการร้านค้า เข้าร่วมประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้ระบบสำหรับศูนย์อาหาร (e-Payment) ต้อนรับการเปิดภาคเรียนที่ 1/2562