ลิงค์หน่วยงาน

 
 
กิจกรรมการออกกำลังกายและทดสอบสมรรถนะความแข็งแรงของร่างกายของนักศึกษา E
วันที่ 13 กรกฏาคม 2562 ดู 60 ครั้ง

            วันนี้ (13 ก.ค. 62) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ให้เกียรติพบปะนักศึกษาโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสายครุศาสตร์ นอกเวลาเรียน (EXTRA TIME) โดยใช้หอพักเป็นฐานในการเรียนรู้ ซึ่งกิจกรรมในช่วงเช้าวันนี้เป็นการออกกำลังกายและทดสอบสมรรถนะความแข็งแรงของร่างกายเพื่อพัฒนานักศึกษาสายครุศาสตร์ ให้เป็นครูที่มีความ SMART และพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพด้านต่างๆ ควบคู่กับการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ