ลิงค์หน่วยงาน

 
 
กิจกรรมอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแก่นักศึ
วันที่ 01 เมษายน 2558 ดู 246 ครั้ง

              วันที่ 28 มีนาคม 2558 กองพัฒนานักศึกษา  จัดกิจกรรมอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแก่นักศึกษา  โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.สมศักดิ์ ด่านเดชา  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดพิธี ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (หลังใหญ่)