ลิงค์หน่วยงาน

 
 
ผลการคัดเลือก​สรรหา​ประธาน​สภา​นักศึกษา​
วันที่ 21 กรกฏาคม 2562 ดู 60 ครั้ง

วันนี้ (20 ก.ค 62) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา จัดการประชุมสมาชิกสภานักศึกษา ตัวแทนนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกจากสาขาวิชา ของแต่ละคณะ เพื่อพิจารณาสรรหาประธานสภานักศึกษา ปีการศึกษา 2562 ซึ่งนักศึกษาผู้ที่ได้รับการสรรหาจากที่ประชุมให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานสภานักศึกษา คือ นายอิลฟาน มะเย็ง นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา ชั้นปีที่ 3 โดยรับเกียรติจาก ผศ.ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้