ลิงค์หน่วยงาน

 
 
งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรร
วันที่ 25 กรกฏาคม 2562 ดู 52 ครั้ง

           วันที่ 24 ก.ค. 62 ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กองพัฒนานักศึกษาร่วมกับศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ช่วงโชติ พันธุเวช นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คณะผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1พันคน โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย พิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มทอง – พุ่มเงิน) เปิดกรวยดอกไม้ ธูปเทียนแพ และกล่าวถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล รวมทั้งร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี กิจกรรมรำถวายพระพร