ลิงค์หน่วยงาน

 
 
สอบสัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อขึ้นบัญชีทุน ประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ 06 กันยายน 2562 ดู 61 ครั้ง

เมื่อวันพุธ ที่ 28 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น ณ ห้องประชุมเวิ่งช่าย อาคาร 20 ชัั้น 3 กองพัฒนานักศึกษา ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อขึ้นบัญชีทุนการศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมสอบสัมภาษณ์ จำนวน 247 คน