ลิงค์หน่วยงาน

 
 
กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมติดตามงาน
วันที่ 06 พฤศจิกายน 2562 ดู 3 ครั้ง

               วันที่ 6 พ.ย. 62 กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมติดตามงาน ณ ห้องบริหารงานทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ผศ.ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้างานทั้ง 4 งาน เพื่อติดตามงานที่ได้รับมอบมาย และวางแผนการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ