ลิงค์หน่วยงาน

 
 
ประชุมชมรมนักศึกษา ที่ได้รับการจัดตั้งในปีการศึกษา 2562
วันที่ 07 พฤศจิกายน 2562 ดู 2 ครั้ง

            วันที่ 6 พ.ย 62 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา นายแวยูฮัน หะยีแวนาแว หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา ได้รับมอบหมายจาก รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานการประชุมชมรมนักศึกษา ที่ได้รับการจัดตั้งในปีการศึกษา 2562 ชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องแนวทางการดำเนินของชมรม ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ในประเด็นการพัฒนาชมรมนักศึกษาสู่การเป็นนักปฏิบัติการมืออาชีพ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาชมรมสู่การพัฒนานวัตกรรม สร้างและพัฒนาชมรมนักศึกษาเป็นชมรมวิชาการ หรือวิชาชีพ ต่อไป