ลิงค์หน่วยงาน

 
 
บรรยกาศการเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะ
วันที่ 09 เมษายน 2558 ดู 343 ครั้ง

                   วันที่ 9 เมษายน 2558 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก และบริการคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ณ ลานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา