ลิงค์หน่วยงาน

 
 
กิจกรรมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้ง
วันที่ 23 เมษายน 2558 ดู 323 ครั้ง

                   กิจกรรมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 42 รอบคัดเลือก ระหว่างวันที่ 3 - 9 พฤศจิกายน 2557 โดยมีมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน เพื่อคัดเลือกเข้ารอบมหกรรมต่อไป