ลิงค์หน่วยงาน

 
 
กิจกรรมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้ง
วันที่ 23 เมษายน 2558 ดู 392 ครั้ง

                   กิจกรรมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 42 รอบมหกรรม ระหว่างวันที่ 15 - 24 มกราคม 2558 โดยมีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน และมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ จำนวน 2 ชนิดกีฬา ได้แก่ เซปักตะกร้อทีมเดี่วย และเปตองบุคคลเดี่ยวชาย