ลิงค์หน่วยงาน

 
 
นักศึกษามรย.ร่วมกิจกรรมเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา
วันที่ 23 เมษายน 2558 ดู 470 ครั้ง

                    เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเข้าร่วมกิจกรรมโครงการสร้างเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา จังหวัดยะลา โดยวิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดยะลา เป้นเจ้าภาพจัดโครงการเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดยะลา เพื่อพัฒนาทางวิชาการ การจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เฉลิมพระเกียติสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 5 รอบ ในวันที่ 22 เมษายน 2558 ณ วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดยะลา