ประยูร ดำรงรักษ์ เป็นวิทยากรในการบรรยาย

" /> กิจกรรมสัมนาผู้นำนักศึกษา ปีการศึกษา 2558 :: กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ลิงค์หน่วยงาน

 
 
กิจกรรมสัมนาผู้นำนักศึกษา ปีการศึกษา 2558
วันที่ 26 พฤษภาคม 2558 ดู 239 ครั้ง

           วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2558 กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมสัมนาผู้นำนักศึกษา ปีการศึกษา 2558 ณ อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมี ผศ.สมศักดิ์ ด่านเดชา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธี มีเจ้าหน้าที่ และผู้นำนักศึกษาเข้าร่วมพิธีประมาณ 90 คน ซึ่งในกิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายเกียวกับภาวะผู้นำนักศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ประยูร ดำรงรักษ์ เป็นวิทยากรในการบรรยาย