ลิงค์หน่วยงาน

 
 
กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการบัณฑิตพบผู้ประกอบการ
วันที่ 28 พฤษภาคม 2558 ดู 268 ครั้ง

            วันที่ (27พ.ค.58) กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดโครงการบัณฑิตพบผู้ประกอบการ เพื่อให้บัณฑิตได้สมัครงานในตำแหน่งที่ตนเองสนใจและสอดคล้องกับวิชาที่เรียนมา ณ บริเวณลานกิจกรรมนักศึกษา อาคาร student Union กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมศักดิ์ ด่านเดชา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบัณฑิตพบผู้ประกอบการพร้อมทั้งพูดคุยกับบัณฑิตที่มาสมัครงานในวันนี้ โดยมี นายอรุณ หนูสอน หัวหน้างานบริหารทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา แขกผู้มีเกียรติ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมในครั้งนี้
 
            นายอรุณ หนูสอน หัวหน้างานบริหารทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวว่า กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยฝ่ายแนะแนว ได้ตระหนักถึงความจำเป็น และการมีงานทำของนักศึกษา จึงได้ร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา จัดโครงการกิจกรรมบัณฑิตพบผู้ประกอบการขึ้น เพื่อให้บัณฑิตได้สมัครงานในตำแหน่งที่ตนเองสนใจ และสอดคล้องกับวิชาที่เรียนมา รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานต่างๆ ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกงานในตำแหน่งที่ตนเองชอบ
 
            นอกจากนี้ โครงการบัณฑิตพบผู้ประกอบการ ยังมีกิจกรรมให้บริการด้านการสาธิตอาชีพอิสระ และบริการให้คำปรึกษาแนะนำในการหางาน อันเป็นประโยชน์สำหรับนักศึกษา และประชาชนผู้สนใจทั่วไปอีกด้วย