ลิงค์หน่วยงาน

 
 
กองพัฒนานักศึกษา จัดอบรม ร้านอาหารอนามัยใสใจสุขภาพ
วันที่ 04 มิถุนายน 2558 ดู 271 ครั้ง

                วันที่ 4 มิ.ย. 2558 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมอบรม ร้านอาหารอนามัยใสใจสุขภาพ ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา ได้รับเกียรติจากนายศตพล ลูกอินทร์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด