ลิงค์หน่วยงาน

 
 
กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาใหม่ 2558
วันที่ 09 มิถุนายน 2558 ดู 365 ครั้ง

           วันที่ 9 มิถุนายน 2558 กองพัฒนานักศึกษา  สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี และได้รับเกียรติจากนายประมุข กออวยชัย รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา เป็นวิทยากรบรรยายในกิจกรรมดังกล่าว