ลิงค์หน่วยงาน

 
 
กิจกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาพบปะผู้ปกครอง
วันที่ 13 มิถุนายน 2558 ดู 300 ครั้ง

           วันที่ 13 มิถุนายน 2558 กองพัฒนานักศึกษา  สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดกิจกรรม มหาวิทยาลัยรพบปะผู้ปกครอง นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดีคณะครุศาสตร์ รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และบุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา