ลิงค์หน่วยงาน

 
 
กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา 2558
วันที่ 15 มิถุนายน 2558 ดู 449 ครั้ง

           วันที่ 15 มิถุนายน 2558 กองพัฒนานักศึกษา  สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2558 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดีคณะ รองคณบดี บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา