ลิงค์หน่วยงาน

 
 
กองพัฒนานักศึกษา จัดปฐมนิเทศนักศึกษา58 รอบเพิ่มเติ
วันที่ 23 กรกฏาคม 2558 ดู 329 ครั้ง

           วันที่ 23 กรกฏาคม 2558 กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษารอบเพิ่มเติม ปีการศึกษา 2558 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา