พร้อมด้วยอาจารย์ เจ้าหน้าาที่กองพัฒนานักศึกษา และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

" /> กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา 2558 :: กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ลิงค์หน่วยงาน

 
 
กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา 2558
วันที่ 05 สิงหาคม 2558 ดู 276 ครั้ง

             วันที่ 3 สิงหาคม 2558 กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีอาจารย์ศตพล ลูกอินทร์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาเป็นประธานในพิธี และได้รับเกียติจาก ผศ.ประยูร ดำรงรักษ์ เป็นวิทยากรอบรม พร้อมด้วยอาจารย์ เจ้าหน้าาที่กองพัฒนานักศึกษา และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา