ลิงค์หน่วยงาน

 
 
กองพัฒนาฯ ประชุมเตรียมการจัดพิธีพระราชทาน 2558
วันที่ 09 สิงหาคม 2558 ดู 251 ครั้ง

         เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 อาจารย์ศตพล ลูกอินทร์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา นายแวยูฮัน หะยีแวนาแว หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา นายอรุณ หนูสอน หัวหน้างานบริหารทั่วไป นายสุรศักดิ์ เหมือนเมือง หัวหน้างานสวัสดิการ เข้าร่วมประชุม เพื่อซักซ้อมการปฏิบัติ และเตรียมความพร้อมการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ ประจำปี 2558 โดยมีสำงานราชเลขานุการในพระองค์ 904 วังสุโขทัย และตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้เข้าร่วมประชุม ณ มหาวิทยาลัย ราชภัฏสุราษฏร์ธานี