ลิงค์หน่วยงาน

 
 
กองพัฒนานักศึกษา จัดประกวดกิจกรรมจิตอาสา
วันที่ 14 สิงหาคม 2558 ดู 275 ครั้ง

         วันที่ (9 ส.ค.58) กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมประกวดจิตอาสา ณ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมี อาจารย์ศตพล ลูกอินทร์  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานเปิดพิธีกิจกรรมประกวดจิตอาสา  และมีนักศึกษาที่ทำโครงการจิตอาสาเข้าร่วม ประมาณ 50 คน