ลิงค์หน่วยงาน

 
 
กองพัฒนานักศึกษานำนักศึกษา เดินรณรงค่อต้านการค้ามนุษย์
วันที่ 19 สิงหาคม 2558 ดู 250 ครั้ง

        วันที่ 19 สิงหาคม 2558 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เดินรณรงค่อต้านการค้ามนุษย์ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา และสภาเด้ก เยาวชนจังหวัดยะลา และภาคีเครือข่าย ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา