ลิงค์หน่วยงาน

 
 
กิจกรรมพหุวัฒนธรรมความหลายหลายกับสมานฉันท์ความปรองดอง
วันที่ 22 สิงหาคม 2558 ดู 234 ครั้ง

        วันที่ 21 สิงหาคม 2558 กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมพหุวัฒนธรรมความหลายหลายกับสมานฉันท์ความปรองดอง ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้รับเกียรติจาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา อาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมรับชมการแสดงในงาน