ลิงค์หน่วยงาน

 
 
กองพัฒนานักศึกษา ประชุมทบทวน และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2559
วันที่ 23 สิงหาคม 2558 ดู 254 ครั้ง

          วันที่ 23-24 สิงหาคม 2558 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ประชุมอบรมทบทวนแผนปี 2558 และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา และห้องประชุมบ้านทะเลรีสอร์ท อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา มี อาจารย์ศตพล ลูกอินทร์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธาน และได้รับเกียรติจาก อาจารย์ศิริลักษณ์ คัมภิรานนท์ เป็นวิทยากรอบรม และมีบุคลากร กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมอบรมดักล่าว