ลิงค์หน่วยงาน

 
 
กิจกรรมบรรยายธรรมทางศาสนาอิสลาม
วันที่ 27 สิงหาคม 2558 ดู 376 ครั้ง

           วันนี้ (26ส.ค.58) กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมบรรยายธรรมทางศาสนา เพื่อปลูกฝังและเสริมสร้างจิตสำนึกให้นักศึกษาปฏิบัติตนตามหลักศาสนาอิสลามอย่างถูกต้อง ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมบรรยายธรรมทางศาสนา โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์มูฮัมหมัด คอยา อาจารย์คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฎอนี เป็นวิทยากรอบรมให้ความในครั้งนี้ มีนายศตพล ลูกอินทร์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา และนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปี 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และนักศึกษาคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

           นายศตพล ลูกอินทร์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา กล่าวว่า กองพัฒนานักศึกษาได้กำหนดแผนงานโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรม บรรยายธรรมทางศาสนา ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาที่นับถือศาสนาอิสลาม ทั้งนี้เพื่อปลูกฝังและเสริมสร้างจิตสำนึกให้นักศึกษาปฏิบัติตนตามหลักศาสนาอิสลามอย่างถูกต้อง