ลิงค์หน่วยงาน

 
 
กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ stop teen mom
วันที่ 27 สิงหาคม 2558 ดู 342 ครั้ง

         วันที่ 26 สิงหาคม 2558 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ stop teen mom หยุดการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล้าปฏิเสธ กล้าประกาศให้รู้ ชีวิตนี้ไม่มีพลาด และลดโรค เพิ่มสุข วัยรุ่นไทย สนับสนุนโดยสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย