ลิงค์หน่วยงาน

 
 
กองพัฒนานักศึกษา จัดรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร(รด)
วันที่ 27 สิงหาคม 2558 ดู 294 ครั้ง

            วันที่ 27 สิงหาคม 2558 กองพัฒนานักศึกษา จัดรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร(รด) หน่วย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ณ อาคาร student union กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีความร่วมมือจากเจ้าหน้าทหารมารับรายงานดังกล่าว