ลิงค์หน่วยงาน

 
 
รายงานการตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
วันที่ 30 สิงหาคม 2558 ดู 276 ครั้ง

รายงานการตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

             เมื่อวันที่  27  สิงหาคม  2558  เวลา  13.00 น  นายชัชวาล  นัยเรืองรุ่ง  หัวหน้างานนักเรียนศึกษา ชภัฏยะลา คือะพฤติ,ด้านการเรียน  การใช้จ่ายเงินพระราชทาน  และให้กำลังใจแก่นักศึกษาในพระราชานุเคราะห์  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี  พร้อมด้วยคณะตำรวจตระเวนชายแดน ที่  44  ได้มาตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี  ที่กำลังศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  จำนวน  5 คน  2558 เพื่อติดตามดูแลนักศึกษา  ด้านการเรียน  ความประพฤติ  การใช้จ่ายเงินพระราชทาน  และให้กำลังใจนักศึกษา  โดยมีนายศตพล  ลูกอินทร์  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และนักศึกษา   พร้อมบุคลากรร่วมต้อนรับ