ลิงค์หน่วยงาน

 
 
กิจกรรมบรรยายธรรมทางศาสนาอิสลาม 2
วันที่ 03 กันยายน 2558 ดู 286 ครั้ง

        วันนี้ (2 ก.ย.58) กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมบรรยายธรรมทางศาสนา เพื่อปลูกฝังและเสริมสร้างจิตสำนึกให้นักศึกษาปฏิบัติตนตามหลักศาสนาอิสลามอย่างถูกต้อง ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปี 1 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร และนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ทั้งนี้เพื่อปลูกฝังและเสริมสร้างจิตสำนึกให้นักศึกษาปฏิบัติตนตามหลักศาสนาอิสลามอย่างถูกต้อง