ลิงค์หน่วยงาน

 
 
กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมเตรียมซักซ้อมแผนการฝึกซ้อมบัณฑิตรับปริญญา 58
วันที่ 11 กันยายน 2558 ดู 925 ครั้ง

           วันที่ 11  กันยายน  2558  เวลา  09.00 น. ณ หอประชุมหลังเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ซักซ้อมแผนการฝึกซ้อมบัณฑิต  ฝ่ายพิธีการ ฝึกซ้อม ฝ่ายกำกับแถว ฝ่ายทะเบียนบัณฑิต  และฝ่ายจัดแถวและตรวจสอบบัณฑิต