ลิงค์หน่วยงาน

 
 
บรรยากาศพิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร (ซ้อมใหญ่) ประจำปี 2558
วันที่ 26 กันยายน 2558 ดู 428 ครั้ง

        วันที่ 22 ก.ย. 58 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ให้เกียรติมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่ผู้มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัย และพิธีมอบชุดครุยวิทยฐานะแก่บัณฑิตกิตติมศักดิ์ พร้อมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีให้แก่บัณฑิตกิตติมศักดิ์ และพร้อมกับพิธีซ้อมใหญ่เต็มรูปแบบ ซึ่งในการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรรุ่นที่ 36 ประจำปีการศึกษา 2556 – 2557 มีบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 907 คน และจะมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2558 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี