ลิงค์หน่วยงาน

 
 
ขอบคุณทีมงานเทศบาลนครยะลา
วันที่ 08 ตุลาคม 2558 ดู 246 ครั้ง

            วันที่ 8 ตุลาคม 2558 ทีมงานจากเทศบาลนครยะลาที่เข้ามาแก้ปัญหาเชือกติดขัดบนยอดเสาธงหน้ากองพัฒนานักศึกษาให้ใช้การได้ตามปกติ กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี ขอบคุณทีมงานจากเทศบาลนครยะลาที่เข้ามาแก้ดังกล่าว