ลิงค์หน่วยงาน

 
 
กิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันที่ 15 มิถุนายน 2554 ดู 988 ครั้ง

           วันนี้ 8 มิถุนายน 2555 เมื่อเวลา 08.30 น.ที่ผ่านมา  หอประชุมหลังใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  ผ.ศ.ไกรสร ศรีไตรรัตน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองราชย์ครบ 66 ปี ใน โดยมีกิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ พิธีถวายพานพุ่มทอง – พุ่มเงิน และพิธีถวายราชสดุดี