ลิงค์หน่วยงาน

 
 
กองพัฒนานักศึกษา ประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมรำลึกพระคุณครู 2558
วันที่ 14 ตุลาคม 2558 ดู 241 ครั้ง

             วันที่ 13 ตุลาคม 2558 กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมรำลึกพระคุณครู ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาเป็นพระธาน มีรองกิจกรรมนักศึกษา ตัวแทนของคณะทั้ง 4 คณะเข้าร่วม บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา และผู้นำนักศึกษา ชมรม ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา