ลิงค์หน่วยงาน

 
 
พิธีซ้อม เตรียมความพร้อมกิจกรรมรำลึกพระคุณครู ประจำปี 2558
วันที่ 14 ตุลาคม 2558 ดู 223 ครั้ง

     วันที่ 14 ตุลาคม 2558 กองพัฒนานักศึกษา จัดพิธีซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมกิจกรรมรำลึกพระคุณครู ประจำปีการศึกษา 2558 โดยหัวหน้างานพัฒนานักศึกษาเป็นผู้นำการฝึกซ้อม ร่วมด้วยบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา และ ตัวแทนนักศึกษาทั้งศนาพุทธ และศาสนาอิสลามที่จะมอบกระเช้่าของที่ระลึกให้อาจารย์ ณ หอประชุมหลังใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา